Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΩΝΑυτή η ιστοσελίδας περιέχει 2 πρότυπα το ηλιακό σύστημα. Αυτοί είναι ζωντανεψονται και διαλογικοί.

Το πρώτο πρότυπο παρουσιάζει ανάλογη σημασία των πλανητών.
Το δεύτερο πρότυπο παρουσιάζει τις μετακινήσεις των πλανητών (quick-motion συσκευή).
1 δεύτερη της ζωτικότητας = 6 μήνες στην πραγματικότητα.
Αυτό εξαρτάται από την ταχύτητα του υπολογιστή.

Στις δορές οι ίδιες μιας ζωτικότητας extraterrestially.

Have Fun !