Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΩΝ
deutsche Sprachversion
english language
διαλογική ζωτικότητα με τις quick-motion συσκευές, πυροβολισμός ζουμ (145 stages) και παιχνίδι

περιγραφή

σύστημα πλανητών (καλύτερη αντιπροσώπευση)

σύστημα πλανητών (χωρίς Javascript, 800x600)

σύστημα πλανητών (χωρίς Javascript, 768x1024)

επαφή